Σαράντα παληκάρια > MIDI-Score Track 2

[Next Page]

[Next Page]
  Σαράντα παληκάρια
From: Guest
Sequenced: Produce: Kyriakos Tapakoudes
k.tapakoudes@cytanet.com.cy
Added: 2021-01-05
Hams: 182 Times
Category: Karaoke
WAP
Total Tracks: 9
TrackChannelProgram
 • 1
 • 1Information Track
 • 2
 • 2Acoustic Guitar (steel)
 • 3
 • 3Clarinet
 • 4
 • 4Acoustic Guitar (steel)
 • 5
 • 5Accordian
 • 6
 • 8Acoustic Grand
 • 7
 • 0Acoustic Grand
 • 8
 • 0Acoustic Grand
 • 9
 • 0Acoustic Grand
  MIDI for current track