Touhou 17 OST (Keiki Theme) - entrusting this world to idols / Idolatrize World

AikaFuji